3 – 6 tuổi

Home / 3 – 6 tuổi

3 – 6 tuổi

Trẻ độ tuổi này sẽ được dạy để hiểu chính bản thân mình và có ý thực tôn trọng (chính mình, người khác và môi trường). Yêu học tập và yêu lao động, có thể làm việc trong sự tập trung cao độ. Có khả năng kỷ luật tự phát, hòa đồng và có lòng thương xót/ nhân ái xã hội. Phát triển các giác quan tinh tế. Cảm thụ nghệ thuật, âm nhạc, văn học.

Các kỹ năng mà trẻ sẽ được học

  • Develop self control and consideration for others when playing in activities
  • Experience confidence in myself and interest in learning
  • Learn to show appropriate behavior in situations
  • Develop self control and consideration for others when playing in activities
  • Experience confidence in myself and interest in learning
  • Learn to show appropriate behavior in situations
  • Develop self control and consideration for others when playing in activities
  • Experience confidence in myself and interest in learning
  • Learn to show appropriate behavior in situations