18 – 36 tháng

Home / 18 – 36 tháng

18 – 36 tháng

Trẻ nằm trong độ tuổi này sẽ phát triển theo hướng khám phá tích cực và chủ động để phát triển não bộ thuận lợi, cùng khả năng thu nhận tín hiệu tinh tế của các giác quan. Giúp trẻ phát triển sự tự điều chỉnh và thể hiện bản thân trong một môi trường vệ sinh và an toàn.

Các kỹ năng mà trẻ sẽ được học

  • Develop self control and consideration for others when playing in activities
  • Experience confidence in myself and interest in learning
  • Learn to show appropriate behavior in situations
  • Develop self control and consideration for others when playing in activities
  • Experience confidence in myself and interest in learning
  • Learn to show appropriate behavior in situations
  • Develop self control and consideration for others when playing in activities
  • Experience confidence in myself and interest in learning
  • Learn to show appropriate behavior in situations