Hoạt động, sự kiện tiêu biểu của Hệ thống mầm non Skyline 2023

 1. Xây dựng Định hướng phát triển của Hệ thống mầm non Skyline trong gian đoạn 2023-2025

Trong giai đoạn 2023-2025, Hệ thống Mầm non Skyline đặt ra những định hướng rõ ràng và chiến lược mạnh mẽ để tiếp tục phát triển và thực hiện mục tiêu Tầm nhìn và Sứ mạng đã được Hội đồng trường công bố. Các nỗ lực này không chỉ tập trung vào việc cải thiện chất lượng giáo dục mà còn đề cao việc tối ưu hóa thể chế quản lý. Dưới đây là những hoạt động và đột phá quan trọng:

Thực Hiện và Nâng Cao Quy Chế Quản Lý:

Ban hành và triển khai một cách chặt chẽ các quy định, quy chế về quản lý và điều hành hoạt động của Hệ thống Mầm non Skyline.

Sửa đổi, bổ sung các hướng dẫn, quy định để đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt trong quản lý.

 Đổi Mới Thể Chế và Quy Trình:

Thực hiện đột phá về thể chế, xoay quanh việc cải thiện hiệu suất và tăng cường khả năng đáp ứng nhanh chóng với thách thức và cơ hội.

Áp dụng các quy trình và hệ thống thông tin mới để tối ưu hóa quản lý và giảm thiểu rủi ro.

 Củng Cố Hoạt Động Cộng Đồng:

Tăng cường kết nối sâu rộng với cộng đồng, tạo nên một không khí hỗ trợ và tương tác tích cực.

Xây dựng và mở rộng chương trình hoạt động cộng đồng, nhằm tối đa hóa tác động tích cực của Hệ thống Mầm non Skyline đối với cộng đồng lân cận.

Là ngọn cờ đầu tham gia các hoạt động phong trào của cụm và thành phố tổ chức.

Liên kết mạnh mẽ với các trung tâm đào tạo lớn trong cả nước và các trường đại học sư phạm nhằm cập nhật các phương pháp mới nhất.

 1. Nghị quyết của Hội đồng trường về thay đổi cơ cấu tổ chức, phát triển đội ngũ nhân viên

Hội đồng Quản trị đã ban hành về thay đổi cơ cấu tổ chức, bổ sung thành viên Hội đồng trường theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thành lập các Hội đồng sư phạm, các bộ phận, phòng ban của đơn vị, phát triển đội ngũ nhân viên theo hướng giỏi về lý luận và có  chuyên môn sâu. Bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới các chức danh quản lý của các đơn vị.

Phát triển đội ngũ nhân viên của đơn vị có phẩm chất, năng lực, khát vọng đổi mới, đảm bảo cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng; có sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; xây dựng môi trường văn hóa và học thuật có sức thu hút cao đối với nhân viên, người lao động, người học và các bên liên quan; đáp ứng yêu cầu thực hiện sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược phát triển của đơn vị.

Đây là đột phá về Cơ cấu và Nhân lực nhằm xây dựng và phát triển đơn vị, triển khai thực hiện Tầm nhìn và Sứ mạng mới.

 1. Tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Công đoàn Hệ thống và các hoạt động kỷ niệm 05 năm thành lập đơn vị

Trong năm 2023, Ban chấp hành Công đoàn Hệ thống mầm non tổ chức thành công Hội nghị kiện toàn BCH công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2025; Hệ thống mầm non trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm xây dựng và phát triển.

Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành là cơ hội để toàn bộ Ban chấp hành Công đoàn đánh giá, thảo luận, và đề ra hướng phát triển mới. Qua đó, tạo ra một tinh thần đồng đội mạnh mẽ, giúp đội ngũ lãnh đạo hiểu rõ nhau hơn, đồng lòng hơn trong việc đạt được mục tiêu và nhiệm vụ của công đoàn. Thông qua việc thành lập các tổ công đoàn thành viên, Ban chấp hành mong muốn tăng cường tương tác và sự liên kết giữa công đoàn và người lao động. Điều này giúp công đoàn trở thành đại diện mạnh mẽ, đồng thời hiểu rõ hơn về nhu cầu và quan ngại của người lao động, từ đó thúc đẩy các hoạt động và chính sách hỗ trợ phù hợp.

Tôn Vinh Thành Tựu và Đoàn Kết: Lễ kỷ niệm 5 năm là dịp quan trọng để tôn vinh những thành tựu và nỗ lực của đơn vị trong quá trình xây dựng và phát triển. Qua đó, tạo ra tinh thần đoàn kết và tự hào trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, và nhân viên.

Thúc Đẩy Tinh Thần Đồng Đội: Các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, thể thao,  chương trình giao lưu giúp tạo nên không khí tích cực và lạc quan. Điều này không chỉ tạo niềm vui cho cộng đồng mà còn thúc đẩy tinh thần đồng đội, sự gắn kết giữa các thành viên trong đơn vị.

Hướng Tới Tương Lai: Kỷ niệm 5 năm cũng là dịp để nhìn nhận và đánh giá, từ đó đề xuất hướng phát triển cho tương lai. Sự kiện này giúp xác định những ưu điểm cần khai thác và những thách thức cần vượt qua, tạo ra động lực cho sự tiếp tục phát triển bền vững của đơn vị.

 1. Hoàn thành có chất lượng chỉ tiêu chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội

Trong năm 2023, mặc dù đối mặt với những thách thức khó khăn do sự suy thoái nền kinh tế toàn cầu và các cuộc chiến tranh diễn ra trên khắp thế giới, Nhà trường đã thành công trong việc hoàn thành có chất lượng chỉ tiêu chuẩn đầu ra đối với các độ tuổi. Điều này là một thành tựu đáng chú ý, đặc biệt khi cộng đồng đang phải đối mặt với những tác động đa dạng của suy thoái.

Khả năng hoàn thành có chất lượng các chỉ tiêu chuẩn đầu ra cho mọi độ tuổi là kết quả của nỗ lực của học sinh và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và nhân viên. Chủ trương và kế hoạch đã được triển khai một cách đồng bộ, và biện pháp linh hoạt đã được áp dụng để đảm bảo sự đáp ứng hiệu quả trước những thách thức đặc biệt trong tình hình kinh tế và xã hội khó khăn.

Như vậy, Skyline không chỉ là một ngôi trường giáo dục mà còn là đối tác đáng tin cậy và tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và giáo dục cho tương lai của học sinh.

 1. Cải tiến chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng dạy học; tổ chức thành công cuộc thi “ Giáo viên dạy giỏi môn Tiếng Anh”, “Tổ chức cuộc thi Rung Chuông Vàng”.

Nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, Skyline đã triển khai một loạt các biện pháp tích cực trong giai đoạn hiện tại, với tập trung đặc biệt vào cải tiến chương trình đào tạo và tạo điều kiện cho sự sáng tạo giáo dục. Dưới đây là những hoạt động quan trọng:

 1. Rà Soát và Bổ Sung Mục Tiêu:

Tiếp tục xây dựng và phát triển chương trình đào tạo thông qua việc rà soát và bổ sung mục tiêu.

Tập trung vào việc đảm bảo rằng chương trình học đáp ứng đầy đủ và hiệu quả với triết lý giáo dục đã được đặt ra.

 1. Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học:

Tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo cho giáo viên để nâng cao kỹ năng giảng dạy, ứng dụng phương pháp mới, và tận dụng công nghệ trong quá trình giảng dạy.

Đặt mục tiêu tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tò mò và sáng tạo của học sinh.

 1. Cuộc thi “Giáo viên dạy giỏi môn Tiếng Anh”:

Tổ chức cuộc thi “Giáo viên dạy giỏi môn Tiếng Anh” nhằm khuyến khích giáo viên tiếng Anh không ngừng cập nhật kiến thức và ứng dụng những phương pháp giảng dạy hiện đại.

Thông qua cuộc thi, tạo sân chơi để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tạo động lực cho giáo viên phát triển năng lực chuyên môn.

 1. Cuộc Thi “Rung Chuông Vàng”:

Tổ chức thành công cuộc thi “Rung Chuông Vàng” nhằm tạo điều kiện cho học sinh thể hiện tài năng nghệ thuật và sáng tạo.

Cuộc thi không chỉ là cơ hội để học sinh phát triển kỹ năng nghệ thuật mà còn là dịp để họ rèn luyện tinh thần cạnh tranh và tìm kiếm niềm đam mê.

Những hoạt động trên không chỉ tạo ra sự đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mà còn thúc đẩy tinh thần tích cực và sáng tạo trong cộng đồng giáo viên và học sinh. Nhà trường cam kết duy trì và phát triển những chiến lược này để xây dựng một môi trường giáo dục độc đáo và phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện.

 1. Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023)

Trong không khí trang trọng của năm 2023, là năm kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), Hệ thống mầm non Skyline đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm nhằm tri ân và tôn vinh công lao của các nhà giáo. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp và tràn đầy tình cảm, tạo điều kiện để mọi người cùng nhìn lại quãng đường phấn đấu và đóng góp của các nhà giáo.

Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, Hệ thống mầm non Skyline tự hào thông báo về thành công của cuộc thi “Giải Bóng Đá” và “Duyên Dáng Skyline.” Đây không chỉ là những sự kiện thể thao và văn nghệ, mà còn là một dịp để toàn bộ đội ngũ giáo viên và người lao động nhiệt nhất, cùng nhau tận hưởng không khí sôi động và vui tươi.

Cuộc thi “Giải Bóng Đá” không chỉ đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao mà còn là nơi để các đội thi thể hiện kỹ năng, tư duy nhóm và tình thần đồng đội. Trong khi đó, “Duyên Dáng Skyline” đã tạo ra sân chơi để những người tham gia có cơ hội thể hiện vẻ đẹp, duyên dáng và tài năng nghệ thuật cá nhân.

Những sự kiện này không chỉ giúp tập trung sự sáng tạo và kỹ năng thể thao của giáo viên mà còn là dịp để tạo ra không khí gắn kết và kết nối tình cảm giữa giáo viên và học sinh, gia đình và nhà trường. Tinh thần đoàn kết vững mạnh của cả tập thể lớp và tập thể phụ huynh được kỳ vọng sẽ được củng cố thông qua những hoạt động này.

Hệ thống mầm non Skyline cam kết tiếp tục tổ chức những sự kiện văn hóa và thể thao mang tính chất tích cực, lành mạnh và đồng lòng. Những hoạt động này không chỉ góp phần tạo ra môi trường làm việc tích cực mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng tự hào trong cộng đồng Skyline.

 1. Gắn kết giữa nhà trường với Phụ huynh để phụ huynh và nhà trường cùng đồng hành trong công tác giáo dục các em bé skyline

Skyline cam kết thực hiện các sứ mệnh và tầm nhìn mà đơn vị đã công bố nâng cao chất lượng đào tạo và cam kết mang đến cho cộng đồng môi trường giáo dục bền vững, truyền cảm hứng sáng tạo, dựa trên nền tảng cá nhân hoá học tập và nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời. Giá trị cốt lõi của các em bé Skyline là: Độc lập – Nhân ái – Học tập chủ động và vượt trội, Nhà trường đã nỗ lực phối hợp với các bậc phụ huynh tổ chức thành công các hoạt động ngoại khóa hàng tháng, để các con được đi ra ngoài, được tiếp xúc với nhiều không gian khác nhau, nhiều hoạt động khác nhau, để thế giới quan của các con rộng lớn hơn và phong phú hơn, với sự đoàn kết, sáng tạo, hợp tác, và hết mình đã mang sự kiện ngoại khóa đặc biệt nhất, khi các con được kết nối cùng với bạn bè, thầy cô và bố mẹ.

Skyline phát triển hướng đến môi trường giáo dục mầm non thân thiện, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ với phương pháp Montessori của hệ thống giáo dục mầm non hiện đại, kết hợp những ưu điểm của phương pháp giáo dục mầm non Montessori và chương trình chuẩn giáo dục Việt Nam. Từ đây, trẻ sẽ được phát triển tư duy, nhân cách, cá tính bản thân một cách tối đa thông qua các hoạt động có tính thu hút và khuyến khích trẻ khám phá thế giới.

Hệ thống mầm non Skyline đã tổ chức thành công họp phụ huynh nhằm định rõ quan điểm giáo dục và kế hoạch năm học cho toàn bộ phụ huynh trong hệ thống. Việc này không chỉ là một sự kiện thông tin mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà trường và phụ huynh. Việc tổ chức thành công họp phụ huynh 1:1 để khi phụ huynh cầm trên tay những dòng chia sẻ của các cô giáo với những ghi nhận các con đã trải qua ở trường, tin răng các bố mẹ càng thêm động lực lớn lao hơn để đồng hành cùng các con trong giai đoạn vàng của các thời kì nhạy cảm. Sự ủng hộ và yêu thương đúng cách của các Quý phụ huynh là tiền đề vô cùng thuận lợi cho các con vững vàng hơn ở tương lai sắp tới.

 1. Các chế độ chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ nhân viên để an tâm đời sống và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đơn vị;

 Các chế độ chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ nhân viên đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự an tâm và đóng góp tích cực của đội ngũ nhân sự, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đơn vị. Hệ thống Mầm non Skyline cam kết luôn tập trung và triển khai những chính sách có hiệu quả để đảm bảo duy trì và phát huy tính ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ. Bằng cách này, chúng tôi mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho đội ngũ nhân viên và cộng đồng nhân viên, không chỉ qua lời cam kết mà còn qua hành động cụ thể thiết thực.

 1. Thành Tích Nổi Bật của Hệ Thống Mầm Non Skyline – Năm Học Đặc Biệt

Chúng ta hãy tự hào và chia sẻ niềm vui trước những thành công xuất sắc mà giáo viên của Hệ Thống Mầm Non Skyline đã đạt được trong năm học vừa qua. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực và đóng góp xuất sắc của họ vào sự phát triển toàn diện của hệ thống.

 1. Tổng Kết Năm Học Cho Trẻ:

Buổi tổng kết năm học đã diễn ra thành công, đánh giá sự phát triển và tiến bộ của trẻ trong suốt một năm học. Đây là dịp để cùng chia sẻ niềm vui và tự hào về những thành tựu của cô và trò.

 1. Lễ Trưởng Thành và Tốt Nghiệp Cho Các Em 5 Tuổi:

Hệ thống tổ chức lễ trưởng thành và tốt nghiệp cho các em 5 tuổi, tôn vinh sự cố gắng của các em và đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự phát triển giáo dục của trẻ.

 1. Giải Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Thành Phố:

Giáo viên của Hệ Thống Mầm Non Skyline đã đoạt giải thưởng cao quý “Giáo Viên Dạy Giỏi” cấp thành phố. Điều này là minh chứng cho cam kết và chất lượng giảng dạy xuất sắc của các giáo viên skyline, đồng thời là niềm tự hào của toàn bộ hệ thống.

 1. Thành Tích Nổi Bật Trong Giải Bóng Chuyền:

Đội ngũ giáo viên của trường đã tích cực tham gia giải đấu bóng chuyền cấp thành phố do phòng giáo dục và công đoàn tỉnh Nghệ An tổ chức với tinh thân đồng đội và kỹ năn thể thao các cô giáo của skyline đã đạt giải nhì toàn đoàn Chiến thắng này không chỉ đánh dấu sự đóng góp tích cực của từng thành viên mà còn nâng cao uy tín và hình ảnh tích cực của skyline trong cộng đồng giáo dục.

 1. Danh Hiệu Tập Thể Lao Động Tiên Tiến:

Sự đóng góp tích cực vào công việc và xã hội của giáo viên được thể hiện qua việc đoạt danh hiệu “Tập Thể Lao Động Tiên Tiến,” được trao tặng bởi Chủ tịch UBND thành phố Vinh. Điều này làm tăng thêm uy tín và tầm nhìn của hệ thống.

Những thành công này không chỉ là niềm tự hào của giáo viên mà còn là động lực mạnh mẽ cho toàn bộ cộng đồng trường. Chúng là minh chứng cho sự cam kết và đóng góp xuất sắc của giáo viên, làm nổi bật hơn môi trường giáo dục tích cực và tràn đầy năng lượng của Hệ Thống Mầm Non Skyline. Chúc mừng và kì vọng cho những thành công lớn hơn trong tương lai!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
Đăng ký để nhận tư vấn ngay